Het bewustwordingsproces – deel IV

Het bewustwordingsproces  –  deel IV

1.0 Het levensproces

Het hedendaagse probleem is, dat de morele, ethische en sociale uitdagingen van morgen niet kunnen worden aangepakt met opvattingen en instructies uit de achttiende, tiende, zesde eeuw of eerste eeuw. Je kunt het zo’n beetje vergelijken met een supermoderne operatiekamer uit de eenentwintigste eeuw, maar die met instrumenten uit de eerste eeuw is ingericht. De mensheid kan daarom de dilemma’s van de eenentwintigste eeuw niet oplossen m.b.v. richtlijnen –  oude opvattingen en (spirituele) overtuigingen – uit de eerste eeuw; laat staan met richtlijnen die nog veel ouder zijn! Maar besef wel dat het evolutieproces onomkeerbaar is; niet te stoppen is!
In al die voorbijgaande eeuwen is het ons nog steeds niet gelukt om dichter bij de kern van de ware zin van het leven te komen, om de essentie van deze onderliggende principes te achterhalen; om de essentie van ons bestaan te doorgronden! De onjuiste (spirituele) overtuigingen die wij nog steeds over God én het leven aanhouden, verhullen ze, verdoezelen ze, onttrekken ze aan ons zicht en voorkomen dat wij ze (her)kennen. Dit is de vertroebeling door onwetendheid. Zij verbergt de allesomvattende waarheid voor ons.

In de loop der eeuwen zijn wij een enkelvoudige maatschappij geworden, in plaats van een meervoudige. Ik bedoel een meervoudige maatschappij van individuen, in plaats van samenwerkende groepen of – leefgemeenschappen. Omdat wij zowel geïndividualiseerd als ‘verjongd’ zijn, zijn wij onze (geestelijke) rijkdommen en (innerlijke) bronnen kwijtgeraakt. Wij missen beide en nu leven er veel te veel mensen in emotionele en psychologische armoede en …… geestelijke uitputting. Wij leven voor onszelf (ego-gericht) en wij willen de waarheid niet weten, laat staan horen, vertellen of ontvangen. Daarom laten we het verkondigen van de ‘waarheid’ maar over aan die anderen; die godsdienstijveraars, die betweters … die …….  de chemische en farmaceutische industrieën!

De tijd is NU (het NU-moment) gekomen om de waarheid, eenvoudig en helder te vertellen. Maar besef wel, dat het waarheidsproces onomkeerbaar  is. Besef ook dat het een onderdeel van ieders leven is! Het is een onderdeel van ieders bewustwordingsproces …. hopelijk.
Doorbreek nu dan ook eens die eindeloze cyclus van eeuwenoude misvattingen (onwaarheden) over God en de ware betekenis van het leven eens! Nu heb jij die kans om te beseffen dat innerlijke kracht zonder eenheid met God en het leven een leugen is. Een ‘gepredikte’ leugen die onze soort geen goed heeft gedaan, maar die desondanks diep in onze bewustzijn is doorgedrongen. Want wij denken dat innerlijke kracht uit individualiteit voortkomt en uit scheiding van God en het leven, maar zo is het gewoon niet. Scheiding van God en van elkaar is, de oorzaak van al ons falen!

2.0 Het leven is een veranderingsproces

Het leven is een spirituele revolutie! De levensenergie, de fundamentele energie van al het leven – ook wel ‘de Ziel van God’ genoemd – is permanent in revolutie; in beweging. Alles roteert, ofwel ‘revolteert’. Zelfs onze lichaamscellen zijn permanent in beweging en vernieuwen zich na een aantal jaren. Revolutie is dan ook de basisbeweging van ons leven! Het is een voortdurend proces. Het leven is een proces; een proces van gewaarwording en van bewustwording!

Het leven van Jezus belichaamt voor christenen de kern van medelijden en naastenliefde . Christus’ voorbeeld spoort christenen aan om hun eigen verlangens te verzaken en om mededogen te tonen ten aanzien van anderen. De vraag is nu of deze ‘navolging van Jezus’  het ware of enige doel van ieders leven is?

In het Westerse christendom gaan de begrippen medelijden én naastenliefde gepaard met het principe van liefdadigheid, wat heeft geleid tot het ontstaan van een reeks liefdadigheidsorganisaties. Nu zijn we aangekomen op een bijzonder gevoelig punt wat interpretatie betreft, want dit principe van door liefde ondersteunde handelingen wordt alom verkeerd begrepen. Het is dit misverstaan, dat heeft geleid tot de wrok en woede van het leven die op hun beurt ertoe hebben geleid dat zovelen het ‘juiste’ levenspad hebben verlaten!

Het thema is dan ook: ‘de hoogste keus is dat wat het hoogste goed voor jou oplevert!’
Net als alle andere diepe, spirituele waarheden leent deze uitsprak zich zonder meer voor misinterpretaties.
In de boeken van Neale Donald Walsch stelt God voor – beveelt aan – dat jij jezelf op de éérste plaats moeten stellen, voordat je oprechte (naasten)liefde kunt tonen! God zegt in het boek ‘Een ongewoon gesprek met God’: ‘Stel jezelf op de eerste plaats, want dat leidt nimmer tot ongoddelijke daden’. Want …… ‘indien je jezelf dan ook betrapt op een ongoddelijke daad als het gevolg van een handeling die het beste voor  jou is, ligt de verwarring niet in het feit dat je jezelf op de eerste plaats hebt gesteld, maar dat je niet goed hebt begrepen wat goed voor jou is’.
Natuurlijk vereist de vaststelling van wat goed voor je is ook een nadere bepaling van wat het is dat je wilt doen. Dat is een belangrijke stap die veel mensen over het hoofd zien. Wat ben je echt van plan? Wat wil je werkelijk bereiken met dit doel – deze invulling van naastenliefde – in jouw leven? Wat is jouw hoogste doel in dit leven; het bereiken van maatschappelijk aanzien of het beklimmen van de spirituele ladder? Zonder het antwoord op al deze vragen zal de kwestie wat het ‘beste’ is onder alle omstandigheden een mysterie blijven.

Onthoud dat de beste hulp die je kunt geven aan je medemens, is mensen te helpen ontwaken; ze eraan te herinneren |Wie-ze-werkelijk-zijn |. Er zijn vele manieren waarop dit kan worden gedaan. Soms met een klein beetje hulp; een duwtje, een zet, een por… …. en soms met de beslissing om hen hun eigen koers te laten varen, hun eigen pad te volgen, hun eigen ritme aan te houden, zonder enige bemoeienis of ingrijpen van jouw kant! En wat doen de religies nu? Vertonen zij enige verandering in hun geloofsleer? Nee, de oude geschiedenis blijven ze maar steeds weer herhalen, al eeuwenlang!
Maar wat binnen jouw mogelijkheden ligt om voor de minder-bevoorrechten te doen, is hen helpen te her-inneren. Dat wil zeggen hun de weg te wijzen naar een nieuw innerlijk zelfbewustzijn. Maar dan moet jij ook een nieuw innerlijk bewustzijn over hen gaan vormen, want als jij hen als minder-bevoorrecht beschouwt, dan zijn zij dat ook daadwerkelijk!

Het doel is om de zwakken te helpen sterk te worden, niet om de zwakken zwakker te maken. Dit is het probleem met de meeste bijstandsprojecten van de overheidsinstellingen.

3.0 Is er dan zo iets als een geheime formule van het leven?

Ja zeker, zegt God in het boek ‘De God van Morgen’ [Neale Donald Walsch]. En het antwoord is: dienstbaarheid; dienstbaarheid aan het Leven Zelf! Want als jij het leven dient, dient het leven jou. Dat is omdat jij en het leven één zijn; dienstbaarheid aan het leven is dienstbaarheid aan jezelf! Besef, dat de |God van Morgen| géén dienstbaarheid verlangt, maar God is Zelf de Dienaar van het Leven. God is het alomvattende Levensproces Zelf!

Daarom ……… dien het leven eerst, in alles wat je zegt en doet! Vraag jezelf: ‘Versterkt deze gedachte het leven of put ze het leven uit? Verrijkt dit woord het leven of doet het er afbreuk aan? Ondersteunt deze handeling het leven of schaadt ze het?’
Maar laat het goed tot je doordringen, dat je het leven niet eerst kunt dienen als jij denkt dat jij – individueel – iets te kort komt! Je zult dan altijd je eigen behoeftes eerst dienen en ze proberen te vervullen, voordat je datgene kunt doen wat het leven dient. Dit houdt in, dat als jij het levensproces daadwerkelijk vrij wilt ondergaan jij op een nieuwe wijze over jezelf moet gaan denken.
Je gaat de dingen die ‘het beste voor anderen’ zijn, als ‘het beste voor jezelf’ zien, omdat je weet dat jij die andere bent; je bent namelijk een deel van hen, je bent één met hen. Wij allen zijn Eén, wij allen zijn verbonden met elkaar ……… door onze innerlijke of hogere Zelf!

Doe dus alsof je nu nog van niets weet en van niemand gescheiden was, en morgen zul je de wereld helen. Dit is het grootste geheim aller tijden. Het is het antwoord waar de mens al millennia naar zoekt!

Hans Zevenboom

Link:
http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/220-hetbewustwordingsproces