Bidden! – deel II

1.0 Inleiding


Deze boodschap is voor hen bedoeld die niet tevreden zijn met de wereld zoals die nu is.

Het loopt weer tegen Kerstmis 2014 en overal horen we zingen over ’Vrede op aarde’. ‘Vrede op aarde’, een klein zinnetje dat we nogal eens horen zeggen of zelfs (gedachteloos) uitspreken in deze decemberdagen. Maar over welke vrede op aarde hebben we het dan eigenlijk? Kan één persoon die oprecht gemotiveerd is de wereld veranderen?

Hoe reageren jongeren nu op de tekst ‘Vrede op aarde’? Geloven zij nog wel in een ‘Vrede op aarde’ nu de spanningen in Oekraïne, Syrië, en Irak (de ‘Islamitische Staat’ [ IS], 2014) weer zijn toegenomen?

  • Change?

Kan één persoon die oprecht gemotiveerd is de wereld veranderen?

Het antwoord is ja! Om je de waarheid te zeggen, je hebt altijd het (onbegrensde) vermogen al gehad. Want….. de beslissingen die je tot nu toe hebt genomen, hebben alle ervaringen die je maar kunt bedenken, ieder aspect van het leven dat je nu leidt, vorm gegeven. Besef, dat jij de creator – de schepper – bent van je eigen (miserabel) leventje; van je eigen wereldje!

Stel nu, dat je meer kracht in je hebt dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. Wat zou er dan gebeuren? Stel, dat er veel meer schuilgaat achter onze ‘oude’ ideeën over bidden of mediteren dan de regeltjes die we (dwangmatig) moesten opzeggen of nog steeds door vele religies worden gehanteerd, dan we vermoeden. Stel dat achter deze mysterieuze sluier een systeem zou bestaan dat de macht – of liever gezegd de kracht –  heeft alles te veranderen, en dan met name ons leven?
Want…………. als dát mogelijk én waar is, als je dus altijd de sleutel tot het creëren van onbeperkte ‘happinez’, vrede en uitbundige vreugde kunt hanteren, simpel door een geherformuleerd ‘gebed’ te gebruiken, ja dan staat alles op het punt te veranderen. Dan zijn wij in staat om de wereld te veranderen ……… met z’n allen!

  • Vrede

Innerlijke vrede

Vrede is niet iets wat we met ons verstand kunnen bevatten, maar wat uit het hart moet komen! Vrede is de essentie van |Wie-zij-zijn|; de waarachtige basis van ons bestaan! Besef, dat wij allemaal op zoek zijn naar hetzelfde: (innerlijke) vrede! Zij mag dan op verschillende plaatsen onder verschillende benamingen bekend zijn, maar wanneer je uiteindelijk verder kijkt dan de valkuilen en de dogma’s van elk geloof, kom je daar een onlesbare dorst tegen om de ‘vrede die alle begrip overstijgt’  te beleven.

‘Wil je vrede ervaren, word dan vrede!’
‘Wil jij de wereld veranderen, verander dan je gedachten over de wereld!’

Vrede is niet iets wat we met ons verstand kunnen bevatten, maar wat uit het hart moet komen! Ja, laat iedereen vrede binnenin zichzelf vinden! Want wanneer je innerlijke vrede vindt, kom je er ook achter dat je zonder iets kan. Dit houdt simpelweg in dat je niet langer dingen van je buitenwereld nodig hebt. ‘Niet nodig hebben’ is een grote vrijheid. Het bevrijdt je ten eerste van angst: angst dat er iets is dat je niet zult bezitten; angst dat er iets is dat je bezit, maar dat je het zult verliezen; en angst dat je zonder een bepaald ding niet gelukkig zult zijn. Want realiseer je, dat conflicten ontstaan uit misplaatste verlangens!

4.0 Denken op zichzelf is al bidden

Het wordt nu eens tijd om het gebed eens te gaan definiëren als het ‘bewust worden van het Bewustzijn van God’. Van de aanwezigheid van God door de vertegenwoordiger van God die hier op aarde vertoeft en wel in je fysieke lichaam in de vorm van een zuivere geest, de ziel of het hogere zelf.

Het (nieuwe) bidden wordt dan een vorm van oefenen in het vinden van je waarheid, je verbondenheid met je hogere of innerlijke zelf, de vertegenwoordiger van God hier op aarde. Het (nieuwe) bidden wordt dan steeds meer leren in contact te komen met jezelf; met je innerlijke zelf. Mediteren – naar binnen gekeerd –  is de nieuwe vorm van bidden!
Want wanneer we in staat van verbondenheid verkeren met het goddelijke, of in ‘gebed’ zijn, dan zijn we ons ‘bewust van God’, en ‘zijn we vrede’. Dit is de (aller)belangrijkste gedachte van dit schrijven.

Zelf geef ik er de voorkeur aan het stimuleren van het idee, dat het gebed in wezen een omgang met God is. Bidden op spiritueel niveau wordt dan een gedachte-uitwisseling met God, wetende dat het gelijk staat aan ademhalen. In het gebed zoeken we naar de ervaring van ’naast God te staan’. Met bidden brengen we over dat we klaar staan voor de verlangens van deze heilige, goddelijke Energie tot het manifesteren via onze menselijke vorm. Géén afscheiding, géén afwezigheid van God in jezelf, maar slechts  de aanwezigheid van deze Kracht IN onszelf. De innerlijke Kracht die ons in staat stelt om daadwerkelijk de wereld te veranderen!

Of kiezen we er (weer) voor ons te blijven vastklampen aan onze versie van de oude wereld, de wereld waarin ‘recht doet recht’ en ‘de macht van de sterkste wint altijd’ geldt?  Is het beter op het niveau van gevolg te werken of op het niveau van oorzaak, waar het effect wordt geboren? Dit is de essentiële vraag die ik graag aan je wil voorleggen in deze decemberdagen!

5.0  Slot

´Veel mensen zien uit naar het nieuwe jaar om een nieuwe start te maken met hun oude gewoonten´.

Change, verander.  Nu het kan.

– Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken;
blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.
– Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht,
blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.
– Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd.
blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan.
– Als ik blijf doen, wat ik altijd heb gedaan,
blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt!

Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

[Jakobus 3:18 ]

Prettige  kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 2015!

Hans Zevenboom

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/213-bidden-deel-ii-dec-2014