Kinderen, onze toekomst – deel III

Juli 2014

1.0   Inleiding

‘Je bent permanent in een ontwikkelingsproces betrokken. Niet alleen jij, maar de hele mensheid!’

Kinderen hebben een zelfbeeld die kan uiteen lopen van positief tot negatief, maar een allesomvattende stereo-zelfbeeld bestaat er niet. De reden is dat deze beelden niet meetbaar zijn, omdat ieder menselijk energiewezen ontelbare facetten van persoonlijkheid en karaktereigenschappenkent.
Een allesomvattend zelfbeeldbestaat er dus niet, en dat komt omdat alle menselijke wezens uniek zijn! ‘Geen mens is aan elkaar gelijk!’ En dát komt doordat ieder energiewezen uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam bestaat. Besef dat de (iedere) ziel een zelfstandig evoluerend schepsel is, dat zich op de spirituele ladder begeeft met als doel zich verder te ontwikkelen. Er worden daarom in mensen veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen.

Het gaat om het bewuste herinnerings- en het ervaringsprocesvan ziel en geest! En, juist dat verschil in het bewuste herinnerings- en ervaringsproces maakt het verschil tussen mensen onderling; tussen hoog-sensitieve kinderen en hoogontwikkelde kinderen én de minder ontwikkelde mens! Want niet iedereen is zich daadwerkelijk bewust van |Wie-hij of zij-Is|. Niet iedereen beseft bijvoorbeeld, dat zuivere innerlijke gevoelens de taal van de ziel is die tot je spreekt.
Hoogontwikkelde wezens [HOW’s] zijn dan ook ‘open’ kinderen die blijk hebben gegeven van een innerlijke, spirituele wijsheid; de wijsheid van de ziel en niet van de geest.  Het zijn kinderen met een verhoogd (spiritueel) bewustzijnsniveau, en juist die verhoogde gevoeligheid of dat verhoogde bewustzijnsgevoel – ‘ik-weet-wie-ik-ben’ – komt voort vanuit het innerlijke zelf; de ziel, het hoger bewustzijn of hogere-zelf en niet van de geest! Dit in tegenstelling wat vele anderen durven te beweren en op die manier wordt er een volkomen verkeerd beeld van de mens geschapen; van kinderen en jongvolwassenen, van ….|Wie-ben-Ik|, van hoog-sensitieve kinderen tot aan hoogontwikkelde kinderen of energiewezens; de HOW’s !

Géén kind is dus gelijk aan een ander; je kunt daarom kinderen niet ‘labbelen’, of zo maar in een (psychologisch)hokje plaatsen en dus op dezelfde manier ‘behandelen’ als alle andere kinderen of jongvolwassenen. Daarom ieder kind wenst, verlangt of heeft in wezen een unieke aanpak- of begeleidings- of opvoedingsmethode nodig, zeker in het onderwijs!

2.0 Hoogontwikkelde (energie)wezens

  1. Het allerhoogste en het eerste leidende beginsel is, dat iedere HOW het beginsel ‘Wij zijn allen Eén’ in alle levensvormen herkent!  Dit meest elementaire beginsel zou terug te vinden moeten zijn in ieder religieus geloofsmodel of  – indien niet meer herkenbaar  – in een nieuw te (her)introduceren spiritueel wereldmodel  ….. want naar mijn mening is de menselijke spiritualiteit aan een gigantische opfrisbeurt toe; de mensheid staat op het punt om ‘pontificaal’ geconfronteerd te worden met dit vernieuwend inzicht! En juist daarom zien wij veel hoog-sensitieve of hoogontwikkelde kinderen in onze directe omgeving, die ons Oh zo graag willen wijzen op het unieke beginsel: ‘Wij allen zijn Eén’. ’Wij zijn verbonden met elkaar’. ’Wij zijn verbonden met …. alles’.

Het vernieuwend inzicht – de fundering van de nieuwe spiritualiteit – ligt in het feit, dat: ‘Je bent niet je lichaam. Jij bent een drieledig wezen, bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam. Degene die jij bent, is onbegrensd en eindeloos! Je bent een grenzeloos wezen!’Geen zielloos mechanisme!’[Nieuwsbrief, ‘Psychiatrie’, deel I, mei 2013 en ‘Psychiatrie en Pseudowetenschappen’, deel II, juni 2013].

2. Het tweede leidende beginsel is: ‘Alles in het Ene Universum staat met elkaar in verband!’
Ieder levend energiewezen of minuscuul atomair-deeltje (mensen, bomen, planten………….. tot de meeste elementaire sub-moleculaire deeltjes, koolstof en waterstof) staan in contact met elkaar! Anders gezegd: alle aura-velden of elektromagnetische energievelden en chakra’s van ieder levend mechanisme  zijn verbonden met elkaar! Jouw persoonlijk energieveld kent geen begrenzing of een allesomvattende ‘schil of laag’. Scheiding tussen energievelden onderling is niet mogelijk!
Scheiding met het Universele Rasternetwerk of het Collectieve Bewustzijn – de  Ziel van God –  is niet mogelijk. (Af)Scheiding met God is zelfs niet mogelijk; je bent altijd verbonden met Zijn Levensenergie, de Liefde van God! Simpel gezegd: je staat permanent in verbinding met de Goddelijke Levensenergie of je nu gelovig bent of niet! Maar de vraag is of je dit bewust zo ervaart.
How’s daarentegen voelen permanent – 24 uur per dag – de levensenergie door hun chakra- en aurasysteem stromen en kennen daardoor geen opeenhoping van plaatselijke energieblokkades in hun energiesysteem. Hun aura’s zijn een ware ‘lichtshow’, een lichtspektakel. Je voelt de uitstraling van zijn of haar energieveld; je voelt je prettig, bevrijd, zonder enige vorm van angst in hun direct omgeving of hun aanwezigheid. Je voelt je ……. Eén met hen!

Iedere HOW zal dan ook de eenheid en de heiligheid van al het leven erkennen! Eén van die uitzonderlijke kenmerken van een HOW is, dat onder geen enkele omstandigheid iemand een ander van zijn eigen soort opzettelijk tegen zijn wil van het leven berooft. Als een hoogontwikkeld soort of (energie)wezen zou worden aangevallen door een ander soort, dan is het 100% zeker dat de aanvaller tot een lager-ontwikkeld soort hoort. Sterker nog, een primitief wezen! Anders gezegd: een hoogontwikkeld wezen zou nooit het stoffelijk leven van een ander beëindigen.
Ten derde zullen ze zich nooit ‘aangevallen’ voelen, zelfs niet door iets of iemand buiten hun eigen maatschappij of soort, omdat je – om je ‘aangevallen’ te voelen – het gevoel moet hebben dat iemand iets van je afneemt bijvoorbeeld je leven, je geliefden, je vrijheid, je vermogen of bezittingen… ..of zo iets. Een hoogontwikkeld wezen zal dat gevoel nooit ervaren, omdat een hoogontwikkeld wezen je eenvoudig alles zou geven, wat jij dacht dat je zo hard nodig had dat je bereid was om het met geweld te bemachtigen.  Zelfs als dat het hoogontwikkelde wezen zijn stoffelijk leven zou kosten. Het hoogontwikkeld wezen weet immers dat ze alles helemaal opnieuw kan scheppen. Hoogontwikkelde wezen zijn daarom geen martelaren, en ook niet de slachtoffers van de ‘tirannie’ van een ander.

Hoogontwikkelde wezens ontkennen niets. Ze observeren ‘wat zo is’. Ze zien duidelijk ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’. Alles hangt namelijk af van |wie-je-denkt-te-zijn| en |wat-je-probeert-te-doen|. Hier volgt iets belangrijks uit: een moreel hoogstaand persoon of een hoogontwikkeld kind is niet langer iemand die alleen de regels volgt, maar iemand die zijn hart laat spreken. Besef en realiseer je dan ook eens, dat jij de creator bent van je eigen leventje.

Jij bent de regisseur, de schepper, en de beslisser van je eigen leventje; niemand anders!

3.0  Jezus , een hoogontwikkeld wezen?

Hoogontwikkelde wezens zijn géén martelaren, en ook niet het slachtoffer van de ‘tirannie’ van een ander!

Jezus was inderdaad een hoogontwikkeld wezen. Oftewel, Jezus herinnerde zich meer; veel meer. Oftewel, hij her-innerde (opnieuw) ons er bijvoorbeeld aan dat wij veel meer zijn dan wij oorspronkelijk vermoeden of weten. Niet een zielloos mechanisme – een bio-fysisch-chemisch proces -, maar een mens met ongekende mogelijkheden en een goddelijke gave. Hij wist |wie-wij-werkelijk-zijn|. Hij wist dat, en verkondigde dat!

Hans Zevenboom

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/205-kinderen-onze-toekomst-iii-augustus-2014