Kinderen, onze toekomst – deel II

Een serie van vijf artikelen over hoogontwikkelde kinderen; kinderen van onze toekomst en een nieuw onderwijssysteem! De hoog-sensitieve persoon [HSP] of mens versus de hoogontwikkelde mens [HOW].

1.0   Inleiding
Nieuwe-tijdkinderen, ook welkristalkinderen of indigo –, sterrenkinderen, regenboogkinderen of hoog-sensitieve kinderen genoemd, zijn uitermate gevoelig voor hun omgeving. Ze ‘weten’ dingen zonder dat die hen verteld zijn, waardoor men snel geneigd is om over een dergelijk kind te spreken van een ‘oude’ ziel.
Het zijn kinderen met een verhoogd (spiritueel) bewustzijn! Maar – helaas – hebben deze spiritueel hoogontwikkelde kinderen ook een verhoogde gevoeligheid voor (ongewenste) energieën of storende invloeden van buitenaf en pikken de emoties van anderen sneller op, waardoor ze bijvoorbeeld absoluut niet tegen conflicten op school en huiselijke spanningen kunnen. Die verhoogde gevoeligheid of dat verhoogde bewustzijnsgevoel – ‘ik-weet-wie-ik-ben’ – komt vanuit het innerlijke zelf; de ziel, het hoger bewustzijn of het hogere-zelf. Dit in tegenstelling wat vele anderen durven te beweren en op die manier wordt er een volkomen verkeerd beeld van de (gevoelige) mens geschapen; van (nieuwetijds)kinderen en jongvolwassenen, van ….|Wie-ben-Ik|.  En, ……….. van  welke rol ziel en geest in het leven moeten vertegenwoordigen? En……… dus, wat de ware betekenis van het leven zelf is.

Voorbeeld. Is karma en reïncarnatie ook van toepassing op Nieuwetijdskinderen? Of…. zoals Doreen Virtue het durft te beweren: ‘Zij zijn vrij van karma en zijn er hier om te dienen?’  Want, zo redeneert zij  …….. ‘deze (regenboog)kinderen zijn perfect in balans zowel in hun mannelijke als in hun vrouwelijke energieën!’
Maar mijn vraag is: Is dat wel zo?’

2.0  Geest des tijd?

Het lijkt of vanaf de 60-jaren ineens een plotselinge toename is van ‘bijzondere kinderen’. De New Age beweging – de periode waarin voor het eerst de term ‘Idigo-kinderen’ door Nancy Ann Tappe (1931-2012) werd gelanceerd -, heeft hierin haar steentje bijgedragen. Het idee van een nieuw tijdperk voor de mensheid was nu eindelijk aangebroken. De opkomst en/ of de val van machtige beschavingen en culturele opvattingen en waarden werden door de astrologen aan de hand van dergelijke tijdperken aangegeven. Eindelijk hadden wij het ‘bewijs’ gekregen dat de wereld aan het veranderen was! En …. dus was de komst van ontelbare ‘nieuwetijdskinderen’ hiervan een direct gevolg! En, ontelbare mensen hoopten diep in hun hart op de Wederkomst van Jezus!

De term ‘nieuwetijdskinderen’ zou er op kunnen wijzen, dat het om een verschijnsel gaat dat vrij nieuw is. Niet is minder waar. De vraag is natuurlijk of deze kinderen er niet altijd al zijn geweest. Voor mijn gevoel zijn er altijd al ‘nieuwetijdskinderen’ – spiritueel hoogontwikkelde wezens (denk aan Confucius, Lao-Tse, Boeddha, Mohammed, Mozes, Krishnamurti, de Dalai Lama, Sai Baba, Jezus en vele anderen) – geweest.
Tientallen jaren geleden had je ongetwijfeld ook intuïtieve, gevoelige en wijze kinderen, maar daar hadden ouders vaak geen oren naar. Het verschil is alleen, dat er de laatste decennia wel erg veel van dit soort kinderen worden ‘geboren’ of dat er juist nu veel wordt waargenomen in deze ‘overgangstijd’. En, ook de media – de ontelbare herschrijvers of betweters (paragnosten en mediums) – heeft zich massaal op dit vernieuwend, boeiend onderwerp nu gestort. Maar het zijn niet anders dan ‘herkauwers’, die na-apen wat anderen reeds eerder bedacht of geschreven hebben. Geen vernieuwende, verhelderende verklaringen. Neen, integendeel …….. steeds maar weer het ‘oude’ oprakelen of soms alleen maar in een nieuw omhulsel gieten.

3.0  Nieuwetijdskinderen

Het zijn kinderen met een verhoogd (spiritueel) bewustzijnsniveau, die alleen door de ziel – het hogere zelf – wordt ‘geëtaleerd’ in het elektromagnetisch energieveld! Maar – helaas – hebben deze spiritueel hoogontwikkelde kinderen ook een verhoogde gevoeligheid voor (ongewenste) energieën of storende invloeden van buitenaf en pikken de emoties van anderen sneller op.

Hoog-gevoeligheid heeft niets te maken met een auraprobleem zoals door enkele mediums wel wordt beweerd. Het kan wel een direct gevolg zijn van het ervaren en het opmerken van ongewenste energievormen (bijv. dolende geesten) in de directe omgeving, die het aura-veld belagen, beschadigen (gaten of scheuren in het aura) of zelfs ten dele vernietigen! Het eindresultaat kan zijn dat het elektromagnetische energieveld of aura-veld niet meer het fysieke lichaam doordringt én – wat veel belangrijker is – omhult en dus beschermt. Het aura-veld wordt als het ware ‘gelift’, ten gevolge van de aanwezigheid van ongewenste energieën in en rondom het aura-veld. Het aura-veld blijft in sommige gevallen ‘hangen’ tot op knie- of onderbuik niveau, waardoor het kind niet of nooit meer geaard of gegrond is.
Een aura behoort zichtbaar en voelbaar aanwezig te zijn rondom het hele lichaam; óók onder de beide voeten en benen. Alleen dán is het mogelijk om de kosmische energieën toe te laten tot het unieke chakra-systeem en op die manier voor een perfecte doorstroming door het fysieke en energetische lichaam (aura) zorgt.
Soms is het aura-veld  aan de achterkant opengereten (achterkant van het lichaam heeft te maken met je energiegeschiedenis of- verledens) en vertoont gat(en) en scheuren vanaf de kruin tot aan het staartbeen. Door de aanwezigheid van scheuren of gaten in het aura-veld ben je een gemakkelijke ‘prooi’ voor opdringerige, ongewenste energievormen, zoals ‘auralifters’ en obsessieve energievormen . En ja, dán kunnen we echt spreken van een aura-probleem!

Hoog-gevoelige kinderen voelen en ervaren storende invloeden in hun directe leefomgeving (buiten het aura-veld; bijv. in de woonkamer of leslokaal) veel sneller en heftiger dan wie dan ook. Energievormen bijv. ‘auralifters’,  obsessieve energievormen die aan de denkbeeldige rand of begrenzing van het aura of in het aura-energieveld vastgeplakt zitten op de achterkant van het fysieke lichaam. Zij vormen een  ware bedreiging voor het hoog-gevoelige kind, waardoor hun innerlijke vrijheid zwaar op de proef wordt gesteld of zelfs in het gedrang komt. Ze worden angstig, vertonen vreemd en onnatuurlijk gedrag, reageren prikkelbaar, sterk wisselende stemmingen en het horen van stemmen in het hoofd, behoren allemaal tot kenmerkende eigenschappen voor de aanwezigheid van ongewenste energievormen in en rondom het kind.
Hoog-gevoelige kinderen hebben mede door hun hoogontwikkelde bewustzijnsniveau een krachtige uitstraling; een hoop ‘licht’ om uit te zenden.  Het vele goddelijke Licht dat een dergelijk kind uitstraalt, is helaas voor de negatieve geesteswereld soms of in het uiterste onplezierige geval een aanleiding om zo’n gevoelig kind te benaderen. Vaak heeft dit met de energiegeschiedenis – de energieverledens, de vorige levens – van het kind te maken.

Hoog-gevoelige kinderen hebben vaak een sterk ontwikkeld paranormaal vermogen en een telepathisch vermogen om zowel intern (ziel, geest en lichaam)  als extern (gidsen-contact e.d.) te communiceren.
Ook de gedachte dat hoog-gevoeligheid te vergelijken is met kinderen die kunnen ‘voelen met hun aura’ is onjuist en dus verwerpelijk. Hoog-sensitieve kinderen ervaren, voelen of merken op, dat er ontzettend veel in en rondom hun aura-energieveld gebeurt. Het aura-energieveld vertegenwoordigt  voor hen dan ook als het ware de antenne-sprieten, die het intens waarnemen, voelen en ervaren mogelijk maakt. Maar……….. het is alleen de ziel die allerlei vormen van energiefrequenties opmerkt die via het aura-veld en de chakra-knooppunten binnenkomen. De ziel – het allerhoogste spirituele bewustzijnsniveau – ‘vertaalt en ontleed’ de binnenkomende energieën en geeft een signaal af aan de geest; het bewustzijn. Niet anders om! [Nieuwsbrief, ‘Paranormaal begaafd, dec. 2012] Hierdoor is het hoog-gevoelige kind sneller overgeprikkeld – ‘overladen met informatiestromen van buitenaf, die het gevoelige chakra-systeem energetisch zwaar belasten’ – dan andere kinderen! Maar besef, dat niet ieder hoog-sensitief kind hetzelfde is. Veel ‘varianten’ zijn denkbaar en dat wordt mede veroorzaakt door de passie van de ziel, die hier op aarde is om alleen maar te ervaren. Te ervaren wat goddelijke liefde is en om dat ook daadwerkelijk – in alle onmogelijke situaties – te zijn; niets anders!

Nieuwetijdskinderen zijn – hoe dan ook – kinderen die intens veel ervaren, voelen, zien en horen! Het zijn spiritueel hoogontwikkelde kinderen die ontelbare keren reeds zijn geïncarneerd en daardoor een (veel) hoger bewustzijnsniveau hebben ontwikkeld, dan menig ander kind die minder sensitief zijn!

4.0  Het karma van ‘nieuwetijdskinderen’

‘Karmisch patroon of lotsbestemming?’

 

Het meest opmerkelijke – vind ik –  in de geschreven teksten over nieuwetijdskinderen is wel de mening van Doreen Virtue die onder andere beweert dat regenboogkinderen nog nooit op aarde geweest zijn, nog nooit geïncarneerd zijn én dus hoeven ze géén karma in ‘balans’ te brengen. ‘Ze zijn hier om te dienen!’  Want zo redeneert Doreen Virtue  …….. ‘de regenboogkinderen zijn perfect in balans zowel in hun mannelijke als in hun vrouwelijke energieën’. [Het Ying-Yang- principe]
Maar is dat wel zo? Zijn deze hoog-gevoelige of hoogontwikkelde kinderen wel zo in balans, als zij durft te beweren? Hebben regenboogkinderen, indigo-, sterren-, of bloemenkinderen – de zgn. nieuwetijdskinderen – nog nooit eerder de aarde bewoont? Heeft reïncarnatieproces voor deze hoog-sensitieve of hoogontwikkelde kinderen dan geen enkel nut?  Zijn ‘ze’ karma-vrij? Of bestaat reïncarnatie überhaupt niet?

De meeste mensen denken bij karma uitsluitend aan iets, dat zijn oorsprong heeft in vorige levens en dat we op dit moment het karma van onze toekomstige levens creëren. Deze benaderingswijze, waar vrijwel iedere oosterse filosofie van doordrongen is, gaat voorbij aan de essentie: karma wordt elke minuut van de dag, vierentwintig uur per dag, gecreëerd en op die manier beleeft!
Natuurlijk wij zijn het product van onze vorige levens, maar we zijn óók het product van wat we gisteren hebben gedaan. We hebben onszelf gemaakt tot wat we nu zijn! Ja, we kunnen een karmisch patroon of lotsbestemming opbouwen dat verlichting in een toekomstig leven zal garanderen, maar we kunnen ook ‘verlichter’ worden in ons leven van dit unieke (levens)moment! En, dit kunnen we bereiken door meer te leren luisteren naar ons innerlijk Zijn, ons hoger bewustzijn of hogere Zelf!

5.0 Reïncarnatie voor uitverkorenen? Nieuwetijdskinderen?
‘Of alleen voor zwakken, zieken en mindervalide mensen?’

De vraag die hiermee te maken heeft is: ‘Kiest de ziel van tevoren het soort leven, dat zij zal ervaren?’ Het antwoord is neen, want dat zou de bedoeling van de confrontatie tijdens het aardse leven teniet doen. Het doel is jouw ervaring en aldus het eigen Zelf in het glorieuze moment van het nu ervaren. Je kiest daarom ook niet vooraf het leven dat je zult ervaren. Desalniettemin, je kunt kiezenvoor de personen, plaatsen en gebeurtenissen – de voorwaarden en omstandigheden, de uitdaging en obstakels, de kansen en de keuzemogelijkheden – waarmee jij je eigen ervaring kunt scheppen.
Jij mag de kleuren van je palet kiezen, het gereedschap van je gereedschapskist, de apparatuur van je werkplaats. Wat je daarmee gaat scheppen, is jouw zaak. Dat is de zaak van het leven!

Je bent hier dus om een individueel plan voor je eigen verlossing – zelfverwerkelijking, zielsbewustzijn – uit te werken en dat geldt óók voor ‘nieuwetijdskinderen’. Ieder hoog- sensitief of hoogontwikkeld kind komt hier op aarde met een Goddelijk Plan, maar het kind weet nooit bewust [de geest] van te voren wát het hier op aarde zal ervaren of zal gaan scheppen. Daarom durf ik te stellen, dat: ‘Zij zijn hier voor hun eigen spirituele ontwikkeling en staan nooit  in dienst van een ander´……… zoals door Doreen Virtue wordt beweerd – ‘Ze’ (de ‘nieuwetijdskinderen’) zijn hier niet om te dienen, maar simpelweg om ons te laten zien door hun uiterlijke gedragingen en verschijning dat wij als volwassenen het leven vanuit een ander perspectief moeten leren bekijken.

Leef vanuit je hart en laat je niet leiden door je verstand, de geest ……….het materialisme!

7.0 Slot

‘Wij zijn energiewezens, die  bestaan uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam. Wij – energiewezens – vormen een drie-eenheid, die onderling sterk verbonden is met elkaar én de kosmos!’

De term ‘nieuwetijdskinderen’ zou er op kunnen wijzen, dat het om een verschijnsel gaat dat vrij nieuw is. Niet is minder waar, want er zijn altijd al ‘nieuwetijdskinderen’ – beter woord: spiritueel hoogontwikkelde wezens [HOW’s] – hier op aarde geweest.
Maar tientallen jaren geleden (circa 1970) werd het verschijnsel ‘hoog-sensitief’ voor het eerst beschreven en ontdekt door Nancy Ann Tappe. Mede door haar toedoen en vele anderen [Doreen Virtue, dr. Elaine Aron, Carl Jung etc.] is het begrip indigo-, sterren-, bloemen-, kristal- en nieuwetijdskinderen wereldwijd bekend geworden. Nadien heeft ook de media – de ontelbare herschrijvers of betweters (paragnosten en mediums) – zich massaal op dit vernieuwend onderwerp gestort. Maar het zijn niet anders dan ‘herkauwers’, die na-apen wat anderen reeds eerder hebben bedacht of geschreven hebben.

Het begrip nieuwetijdskinderen is niets anders dan kinderen ‘labellen’ of opzadelen met een para- of evolutionaire psychologische gedachteconstructie, die kant nog wal raakt. ‘Het zijn kinderen ………. die nooit geïncarneerd zijn, geen karma meer hebben, en hun hoog-sensitieve eigenschappen en karaktereigenschappen zijn aangeboren en genetisch bepaald, aldus….’ ‘Het zijn kinderen met een bijzondere opdracht; een opdracht om de wereld te redden, aldus’……….. waardoor ik nu sterk geneigd ben om te concluderen dat deze kinderen ‘onfeilbaar’ zouden moeten zijn. Maar helaas is dat niet zo, omdat ook zij hun Levenspad (opnieuw) dienen te bewandelen.
Helaas (?) voor vele onwetende parapsychologen, paragnosten en mediums wordt ook dit keer [ Nieuwsbrief, ‘Tweelingzielen’, deel I + II,…] weer een grote onwaarheid – wat heeft geleid tot ongekende misvattingen en overtuigingen over de ware betekenis van het leven en God – ontrafeld! De geschiedenis blijft zich maar herhalen met als gevolg dat we bijvoorbeeld nog steeds blijven hangen in een onderwijssysteem – een opvoedproces – dat alleen maar gebaseerd is op ‘feitenkennis’ en onwaarheden. Niet op wat wij ‘innerlijk voelen’. Het (innerlijk) gevoelsleven wordt volledig in het huidige onderwijssysteem buitengesloten en/ of zelfs ‘vernietigd’. ‘Hoe voel jij je nu?’ (het affectieve domein van het innerlijke Zelf) is een onderwerp dat nergens voorkomt op het lesrooster of dat het überhaupt bespreekbaar is. Ik ben eerder geneigd om te zeggen dat dit onderwerp ‘Hoe voel jij je?’ taboe is; te softie is! Maar realiseer je dat hoog-sensitieve of hoogontwikkelde  kinderen met een verhoogde gevoeligheid of een verhoogd bewustzijnsgevoel – ‘ik-weet-wie-ik-ben’ – dát nu juist wel wensen te ervaren. Het zijn juist kinderen met een verhoogd spiritueel bewustzijnsniveau, een spirituele wijsheid van ongekende hoogte, die smeken om een vernieuwend onderwijssysteem. Een onderwijssysteem – het Creatieve-Educatieve onderwijsprogramma (deel V) – dat zich richt op terug(bege)leiden naar hun eigen innerlijke wijsheid en waar ze worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid vorm te geven. Niet steeds maar weer die oude, onvolledige overtuigingen van die anderen blijven herhalen en kopiëren! Ze moeten kunnen leren en geloven in zichzelf als de Bron van hun ervaringen en als autoriteit van hun leven. En …waar het ook om gaat, is dat ze zich openstellen voor de Schepper binnenin; dat ze getoond worden |wie-ze-werkelijk-Zijn|!

Compassie is spirituele dienstbaarheid!’

Het wordt tijd dat wij onszelf bevrijden. Wij hebben onze vijf natuurlijke emoties opgesloten, ze onderdrukt, en tot erg onnatuurlijke emoties vervormd, waardoor wij ongelukkig zijn en dood en vernietiging over onze wereld hebben afgeroepen. Eeuwenlang heeft op deze planeet het gedrag geheerst van ‘geef je niet over’ aan je gevoelens. Als je verdriet voelt, zet je daar dan overheen; als je kwaad bent, stop het weg; als je bang bent, verman je dan; als je liefde voelt, beheers je, houd dat binnen bepaalde grenzen, wacht ermee, loop er voor weg…….. Doe wat je doen moet om het niet te laten zien, helemaal, hier en nu, meteen.
Het wordt tijd dat wij onszelf bevrijden! Compassie betekent dan ook met het hart zien, of zien met gevoel! Het hart is niet de plaats van emoties, eerder de zetel van Universele Liefde binnen het menselijke wezen. Het is de plaats van intuïtie en spirituele verbinding. De emoties verbonden met het hart zijn vreugde, eenheid en geluk. Dus met het hart zien, betekent de Eenheid zien die wij met anderen delen!

Waar het in de Creatieve- Educatie dus omgaat, is dat alles als Eén ervaren wordt en jezelf als de Schepper zien! En om dit nieuwe onderwijssysteem gelijk maar in een nieuw jasje te steken, zou  ik graag definitief afscheid willen nemen van de oude begrippen zo als ‘Indigokinderen’, ‘Kristalkinderen’, ‘Regenboogkinderen’ , ‘Bloemenkinderen’, ‘Hoog-sensitieve kinderen’ [HSP] en ‘Sterrenkinderen’ en een volledig nieuw begrip introduceren , namelijk HOW!

De onbegrensde mens of het (spiritueel) hoogontwikkeld (energie)wezen! De HOW’ s !     

Hans Zevenboom

Klik hier voor meer informatie:
http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/202-kinderen-onze-toekomst-deel-ii-juni-2014