Kinderen en Creatie & Educatie – deel III

Kinderen en Creatie & Educatie – deel III

Oktober 2014

1.0 Het geloofssysteem ‘leven’

Het probleem van onze huidige wereld situatie is dat veel te veel mensen géén open geest hebben. Wij zijn sterk geneigd om ons in te beelden dat wij alles weten; alles weten wat er over het onderwerp God te weten valt. Wat andere dingen betreft, blijven wij bereid te onderzoeken. Maar gelukkig de esoterische wijsheid van de wereld heeft ons al eerder op koers geholpen en kan dat weer opnieuw doen! Maar deze wijsheid moet nu worden uitgebreid om rekening te houden met het toegenomen vermogen van de mensheid tot zelfvernietiging.

Onderwijs is ons ‘redmiddel’. Onderwijs is de enige sleutel – het krachtigste instrument – waarover wij beschikken. Onderwijs daarom iedereen. Vertel iedereen over de |God van Morgen| en de ware betekenis van het leven. Elimineer spirituele ongeletterdheid, want het is nu de tijd om onze kennis van God en het leven (de ware betekenis van het leven) uit te breiden; om ons begrip te laten groeien, om ons besef te versterken en ons bewustzijn te verruimen.
Het is tijd om van de Oude Spiritualiteit over te stappen op de Nieuwe Spiritualiteit, om de |God van Gisteren| los te laten en de |God van Morgen|  te omhelzen. Het is tijd om oude gedachten – alle bestaande theoretische modellen – voor deze moderne tijd te herformuleren.  En ………………….  onderwijs is de sleutel daartoe; de (enige) toegangspoort tot vernieuwingen, de sleutel voor een nieuwe toekomst van de wereld!

2.0 Educatie
‘Educatie van het volk = de geest overheersen’
‘Uit het hoofd leren = het verleden herscheppen’

Educatie is het belangrijkste opzichzelfstaande instrument, dat juist voor de noodzakelijke transformatie van de mensheid kan worden aangewend. Maar helaas degenen die de macht (ooit) hebben gegrepen en deze (nog) steeds proberen vast te houden, beseffen dit maar al te goed, en dát is de (enige) reden waarom ze er alles aan doen om de educatie van hun volk te beperken en te (blijven) controleren.

De beste manier om een ‘volk’ onder controle te houden is door de geest van dat ‘volk’ te overheersen, en de beste manier om dat te doen, is door met de jeugd te beginnen. Stuur ze allemaal naar dezelfde school, onderwijs ze allemaal dezelfde dingen, laat nauwelijks of geen kennis over andere dingen toe, en vertel alleen al de wens om meer te weten en te begrijpen onaanvaardbaar is.
De meeste scholen die door de overheid of door religies worden gerund, opereren op deze manier. Ze focussen zich op het domweg uit het hoofd leren van gegevens en de onafgebroken inprenting in de geest van de ‘geslepen’, ge-her-programmeerde boodschappen van de (oude) cultuur.

Als je kinderen vraagt om dingen uit het hoofd te leren, dan verlang je van hen dat ze het verleden herscheppen, maar als je kinderen uitnodigt om concepten en ideeën te onderzoeken – bijvoorbeeld rechtvaardigheid, redelijkheid, tolerantie, gelijkheid en eerlijkheid – dan nodig je hen uit om een nieuwe toekomst te creëren , want hún ideeën kunnen immers van jouw ideeën verschillen. De toekomstige leraren die dan ook uit de visie van de Nieuwe Spiritualiteit én het Creatief Educatief Onderwijssysteem naar voren komen, zullen dat zeker verstaan en begrijpen.

De vraag is nu, willen wij daadwerkelijk dat het verleden door onze kinderen herhaald wordt?

3.0 De nieuwe creatieve-educatieve methode
‘Alle vormen van straf en dwang elimineren in het onderwijssysteem’.

De vernieuwende onderwijsmethode van Creatie & Educatie zal van de reeds eerder gebaande wegen afwijken. Zo zal bijvoorbeeld de spiritualiteit betrokken worden op alle studiegebieden, en elk studievak onderdompelen in een verkenning van waarden, zodat het kind vanaf het vroegste begin zal beseffen dat er een verbondenheid bestaat tussen iemands fundamentele, gewijde overtuigingen én iemands dagelijkse gedragingen; en dat hetzelfde voor de hele samenleving geldt!
Alles – alles – in de belevingswereld van het kind zal als wezenlijk spirituele ervaring in een context worden geplaatst. Door de onderdompeling van een dergelijk context leert de student of het kind met spirituele instrumenten omgaan. Daardoor zal hij uiteindelijk de problemen van het leven kunnen oplossen én alle uitdagingen het hoofd bieden.

De vraag die zich in het heden afspeelt, is wel of de huidige (religieuze) opvoeders ooit zullen erkennen dat de meeste problemen en uitdagingen waar kinderen vandaag de dag mee geconfronteerd worden, uiteindelijk niets of weinig te maken hebben met meetkunde, aardrijkskunde, biologie of geschiedenis, maar wel alles met rechtvaardigheid, redelijkheid, tolerantie, gelijkheid en eerlijkheid.
Juist omdat educatie zo belangrijk is, en juist omdat de mensheid zich in het verleden uiterst ineffectief of uiterst manipulatief van deze taken gekweten heeft, is dit het eerste punt waar het werk van de Nieuwe Spiritualiteit en het Creatie & Educatie Onderwijssysteem mee begint. Als wij ernaar streven om onze soort om te vormen van een primitieve gemeenschap van hoofdzakelijk zelfzuchtige, gewelddadige wezens naar een gevorderde samenleving met hoofdzakelijke zorgzame, gulle, liefhebbende wezens, dan dient een groot deel van de mensheid nog te worden heropgevoed!

4.0 Creatie-Educatie
‘Het nieuwe creatieve onderwijssysteem’

Waar gaat het om? Hoe zal dat eruit zien?

De kernboodschap is dat aan de jonge mensen wordt getoond |Wie-ze-werkelijk-Zijn|! Waar het omgaat, is dat ze zich openstellen voor de Schepper binnenin! Ze moeten leren en kunnen geloven in Zichzelf als de bron van hun ervaringen en als autoriteit van hun leven.  Ze moeten worden teruggeleid naar hun eigen innerlijke wijsheid en ze moeten worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid  vorm te geven. Waar het dus vooral om gaat, is dat hun wordt voorgedaan hoe ze dit kunnen doen!

Er zijn wezenlijke verschillen met de ‘oude school’, want het gaat nu over het ontwaken van de zuivere geest – de ziel – in plaats van deze te verstikken; over het bevrijden van de zuivere geest van kinderen in plaats van deze te kluisteren; over het openen van de zuivere geest  van kinderen in plaats van deze dicht te timmeren. Het gaat om het verruimen van hun zuivere geest, niet om het vernauwen ervan; om het vrijlaten van hun zuivere geest, niet om het gevangenzetten ervan.
Er dient – en dit is wel het allerbelangrijkste – een verbinding te worden gelegd tussen hun geest en hun ziel, en tussen hun lichaam en hun geest; en alle drie moeten als een eenheid worden ervaren!

In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit – het intuïtie tijdperk – zal het in de educatie gaan om de creatie van een leeromgeving en niet om de creatie van een school. Anders gezegd: in de toekomst zullen er zelfs geen ‘scholen’ meer bestaan. De ouderwetse scholen zullen worden vervangen door ‘leergemeenschappen’ waar leerlingen niet van elkaar zullen worden gescheiden volgens leeftijd of geslacht. Ze zullen op een natuurlijke wijze samenklonteren tot interessegroepen, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, cultuur of achtergrond.
Jong en oud zullen zich in deze groepen verzamelen. De ouderen delen met de jongeren wat ze hebben ontdekt en wat ze nog niet weten; de jongeren zullen vragen stellen en uitdrukkingswijzen en onderzoekswegen voorstellen die de ouderen naar adem doen snakken, maar tegelijk zegenen.
De synergie van deze interacties symboliseert wat de educatie in de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit – de nieuwe tijd of het intuïtie tijdperk  – zal zijn; een magische, mystieke ontmoeting van het leven …….. met het leven.

Creatie-Educatie betekent dus een geestesversmelting met heel het leven in al zijn waarneembare vormen!

5.0 De oorspronkelijke basisvaardigheden?

Maar hoe zit dat met het lezen, schrijven en rekenenen al die andere schoolse zaken? De oorspronkelijke basisvaardigheden?

Natuurlijk deze zaken komen ook in de Creatie-Educatie aan de orde, maar niet als hoofdvak! Dat wil zeggen dat deze vakken niet aan de kinderen worden voorgelegd als zaken die ze moeten leren om het leren zelf, maar als zaken die ze kunnen gebruiken – ondersteuning – terwijl ze die dingen leren die ze zijn komen leren. Leerlingen zullen deze dingen beschouwen als instrumenten die ze in het creatieproces kunnen gebruiken. Instrumenten die het mogelijk maken om te creëren.

Voorbeeld. De focus zal liggen op het rode speelgoedwagentje, niet op de schroevendraaier en de tang die nodig waren om het in elkaar te zetten.

Wanneer creatie als plezierig wordt ervaren, zal elk kind ook de instrumenten willen gebruiken die daarbij kunnen helpen. Ze hoeven er dan niet van te worden overtuigd om ze te gebruiken.Want alles wat kinderen in werkelijkheid willen weten, is: ‘Waarom moet ik dit weten?’ Als je het kind vertelt: ‘Doe het nu maar gewoon’, dan werkt dat niet. In elke geval niet als je juist wat opwinding of enthousiasme rond het leerproces in het leven probeert te roepen. Wat wel werkt, is een Cirkel van Relevantie om een onderwerp of vak heen trekken. Dit kan het beste gedaan worden door niet op het vak of onderwerp in te gaan, maar door iets heel anders te onderwijzen, iets waar het kind wél in geïnteresseerd is. Je zou de kinderen op een bepaalde dag zelfs kunnen vragen wat ze graag willen leren.

6.0 Slot

‘Je verstand bevat het verleden, je lichaam bevat het heden en je ziel bevat de toekomst! Anders gezegd: je verstand analyseert en onthoudt, het lichaam ondergaat en voelt, en je ziel observeert en weet ………… weet alles! Richt je daarom (alleen) op je zielskwaliteiten, bijvoorbeeld oprechtheid, eerlijkheid, openheid, onschuld, creativiteit’.

Richt je alleen op wat het hart je te vertellen heeft. Leer denken vanuit het hart, leer voelen met het hart, want als wij scheppen vanuit ons hart, werkt bijna alles; vanuit ons hoofd lukt bijna niets!

Hans Zevenboom

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/211-kinderen-en-creatie-a-educatie-onderwijssysteem-okt-2014

,