Omega-3 vetzuren verlagen risico op diabetische retinopathie

Volgens een studie online gepubliceerd door JAMA Oogheelkunde hebben mensen van middelbare leeftijd en ouderen met type 2 diabetes bij inname van ten minste 500 mg per dag van langketenige omega -3 meervoudig onverzadigde vetzuren, gemakkelijk haalbaar met wekelijks twee porties vette vis, een verminderd risico op diabetische retinopathie.

De toenemende prevalentie van type 2 diabetes mellitus, in combinatie met een langere levensduur, heeft geleid tot een gestage toename van invaliditeit bij oudere mensen met diabetes. Een grote zorg voor deze bevolkingsgroep is diabetische retinopathie (DR), een toonaangevende wereldwijde oorzaak van gezichtsverlies. Gezien de economische en maatschappelijke last van DR is het ontwikkelen van effectieve strategieën om DR te voorkomen of op zijn minst te vertragen een belangrijk aandachtspunt voor de volksgezondheid. Het netvlies is rijk aan lange-keten omega -3 meervoudig onverzadigde vetzuren (LC omega-3 PUFAs). Experimentele modellen ondersteunen een dieet met LC omega-3 PUFA als bescherming tegen DR, maar klinische gegevens ontbreken.

Aleix Sala-Vila, D.Pharm., Ph.D., van de Lipid Clinic, Barcelona, en collega’s leidden een prospectieve studie binnen de gerandomiseerde klinische test Prevención con Dieta Mediterranea (PREDIMED), waarbij zij het mediterraan dieet testten aangevuld met extra vergine olijfolie of noten vs een controledieet voor de primaire cardiovasculaire preventie. De studie werd uitgevoerd in de eerstelijns gezondheidszorg centra in Spanje. Van 2003 tot 2009 werden 3614 mensen in de leeftijd van 55 tot 80 jaar met een eerdere diagnose van type 2 diabetes gerekruteerd. Van 3482 deelnemers waren volledige gegevens beschikbaar (48 procent mannen, gemiddelde leeftijd 67 jaar). Het volgen van een LC omega -3 PUFA dieet volgens de aanbeveling van ten minste 500 mg per dag als primaire cardiovasculaire preventie werd beoordeeld door een gevalideerde voedselfrequentie vragenlijst.

2611 deelnemers (75 procent) haalden de doelstelling van de aanbeveling. Gedurende een mediane follow-up van 6 jaar, werd incidenteel DR gediagnosticeerd bij 69 van de deelnemers aan de studie. Na aanpassing voor leeftijd, geslacht, interventie- en levensstijl en klinische variabelen, toonden de deelnemers die de aanbeveling volgden (500 mg per dag of meer) in vergelijking met deze die minder dan 500 mg per dag consumeerden een 48 procent relatief verlaagd risico op bedreigend DR.

“Onze bevindingen die in overeenstemming zijn met het huidig model van de pathogenese van DR en gegevens uit experimentele modellen voegen zich bij de stelling dat LC omega-3 PUFA gezonde vetten zijn,” schrijven de auteurs.

Vertaling: Andre Teirlinck