Maaltijd voor één euro

Kansarme kinderen kunnen voortaan voor 1 euro gezond en lekker eten in de Antwerpse sociale restaurants. Want steeds meer jongeren groeien op in armoede. Met dit nieuwe initiatief wil het stadsbestuur voedzame en gezonde maaltijden aanbieden. Voorwaarde is wel dat de ouders ingeschreven zijn bij het OCMW.

De Ontdekkingsreis

De Ontdekkingsreis is een school waar je in vrijheid jezelf mag zijn en je hart mag volgen. Een school waar je elkaar ontmoet vanuit openheid en respect en je verbonden voelt met elkaar en de wereld. We werken vanuit de holistische mensvisie. Dit betekent dat we kijken naar de hele ontwikkeling van het kind in zijn of haar omgeving. Door deze verbinding is De Ontdekkingsreis een veilige leefomgeving en een fijne leeromgeving. De Ontdekkingsreis is een school waar je in vrijheid jezelf mag zijn en je hart mag volgen. Een school waar je elkaar ontmoet vanuit openheid en respect en je verbonden voelt met elkaar en de wereld. We werken vanuit de holistische mensvisie. Dit betekent dat we kijken naar de hele ontwikkeling van het kind in zijn of haar omgeving. Door deze verbinding is De Ontdekkingsreis een veilige leefomgeving en een fijne leeromgeving.

http://www.deontdekkingsreis.nl